Fy nod fel ffotograffydd boed yn papo priodas, babis bach, teuluoedd, bandiau neu digwyddiadau masnachol yw i ddweud stori trwy lluniau. Dwi wrth fy modd yn dal momentau naturiol, dal personoliaeth ac emosiwn pobl. Mae’n bwysig i fi dal eich atgofion melys sydd yn mynd i fod gyda chi am byth bythoedd. 

Dwi’n ddi ffws, yn wresgog, a mae’n bwysig iawn i fi yw eich bod yn teimlo gyffyrddus yn fy nghwmi. Pan dwi wrth fy ngwaith rwy’n trio bod mor anweledig a phosib er mwyn dal momentau naturiol heb i chi sylwi. Pan ti’n gweld dy stori luniau dwi eisiau bod ti’n ail fwy y digwyddiad a teimlo emosiwn wrth weld y lluniau sydd yna’n sbarduno sgwrs a dweud storis am yr atgofion. 

Mae’r wefan  yn arddangos fy hoff luniau ar hyd y 10 mlynedd diwetha’.

Fi’n  byw ym Mhontarddulais ac yn hapus iawn i deithio ar hyd a lled y wlad efo fy ngwaith… fi’n joio antur.

Croeso i ti gyllystu trwy lenwi’r ffurflen isod er mwyn trafod a threfnu dy stori luniau di. Croeso i ti ddilyn  fi ar Facebook, Instagram a Twitter hefyd.

Diolch o galon am gymryd yr amser i fynd trwy wefan fi a disgwyl mlan i glywed wrthoch. 

Betsan.x

I love people!  What I love most about being a photographer is being able to capture happy memories that you’ll treasure forever.  If I’m shooting a wedding, newborns, family portraits, bands o’r commercial shoots my aim is to capture natural moments that tell an emotional story. When you view your images I want you to relive the event and feel emotion.

I am a calm, relaxed, laid back photographer with the aim of being invisible so I can capture natural moments. It’s really important to me that you feel comfortable in my company and that you enjoy the experience. 

My portfolio showcases my favourite images I’ve shot over the last 10 years. I live in Pontarddulais and cover South Wales mainly  but I love going on adventures so travelling further a field is no problem.

I would love to hear from you so please feel free to contact via the website so we can discuss your picture story. 

Thanks for taking the time to view my website I look forward to hear from you.

Betsan.x

 
Name *
Name