celf calon

Fi wrth fy modd yn creu stori trwy luniau, dal personoliaeth ac emosiwn pobl a rhewi eich atgofion melys mewn lluniau llonydd sydd yn mynd i fod yn drysorau i chi am byth bythoedd. Dwi’n ddi ffws, yn wresgog, a mae’n bwysig iawn i fi yw eich bod yn teimlo gyffyrddus yn fy nghwmi. Pan dwi wrth fy ngwaith rwy’n trio bod mor anweledig a phosib er mwyn dal momentau naturiol heb i chi sylwi. Pan chi’n gweld eich stori luniau dwi eisiau i chi ail fyw y digwyddiad a theimlo emosiwn a fydd yn sbarduno sgwrs i hel atgofion am eich diwrnod bythgofiadwy. 

Diolch o galon am gymryd yr amser i fynd drwy’r wefan a disgwyl mlan i glywed wrthoch. Am fwy o wybodaeth croeso i chi gysylltu.

Betsan.x

What I love most about being a photographer is being able to capture happy memories that you’ll treasure forever. I am a calm, relaxed, laid back photographer with the aim of being invisible so I can capture natural moments. It’s really important to me that you feel comfortable in my company and that you enjoy the experience and have a laugh. 

I would love to hear from you so please feel free to contact via the website. Thanks for taking the time to view my website I look forward to hear from you.

Betsan.x