Blog

Blog Celf Calon 

Lluniau Teulu Woodward Family Potrait

Ar fore Sul braf ar ddiwedd mis Awst dyma fi yn jwmpo mewn i’r car a off a fi lawr i Ddinbych y Pysgod i papo teulu Woodward. Dathlu penblwydd sbesial o’dd yr achlysur a pa ffordd gwell o dathlu gyda teulu na llogi ty a chael penwythnos cyfan gyda’i phlant, plant yng nghyfreth a’i wyrion. Fe benderfynes i wisgo shorts achos o’dd yr haul mas ym Mhontarddulais ond erbyn i fi gyrraedd Tenby o’dd y tywydd rhy ofnadw i fynd allan i dynnu lluniau felly dyma fi yn cyrraedd yn teimlo’n dwp i gyd achos bo’ fi mewn shorts! Ond dim ots achos ges i groeso cynnes a lot o sbort. Dyma rhai lluniau o’r casgliad…

One sunny morning at the end of August in Pontarddulais i jumped into my car and headed down to Tenby for a family potrait photoshoot, off I went wearing a pair of shorts and t-shit, by the time I arrived in Tenby it was, rain stop play! So we decided to stick indoors for the shoot and in a way I’m glad because the house was a great back drop and everyone felt very relaxed. A member of the Woodwards family was celebrating a very sbecial birthday so they booked this house, for the family to celebrate together for the whole weekend.

C A N D E L A S - Llwyfan y Maes

Sombreros yn y glaw... na Candelas yn y glaw o'dd hi nos Sadwrn ola'r Eisteddfod Caerdydd 2018...  Mae'n her ac yn ddiflas i papo pan mae'r tywydd mor ofnadw ond nath y glaw ddim stopio Candelas rhoi perfformiad anhygoel, cynudlleidfa o bob oedran troi lan i gefnogi, a ni ffotograffwyr papo y noson honno...  Fi wastad yn ca'l buzz mawr pan yn papo Candelas. Briliant o'dd gweld Rhodri Sion yn ymuno am un cân a gret bod nhw wedi cyfansoddi cân newydd gydai gilydd ond gan taw Big Leaves odd un hoff bands fi yn y 90au bydde fe wedi bod yn itha trit os fydde'n nhw 'di neud cyfr o nai llai Meillionen neu'r clasur Seithenyn. Croesi bysedd neith Big Leaves ddod nol i berfformio ar Llwyfan y Maes cyn bo' hir. ;o)

Dyma'r uchafbwyntiau trwy fy llygaid bach i. Edrychwch mas am Branwen yn cael sit down fach yng nghanol y set ac Osian yn ymsugno egni y crowd wrth canu Hen Wlad fy Nhadau ar ddiwedd y gig (emowsh).

Gyda llaw Canedlas ma' mab un o fy ffrindiau pennaf wedi cael perm er mwyn edrych fel Osian. 

Source: https://eisteddfod.cymru/oriel-2017/caerdy...