Rhodri Sion

C A N D E L A S - Llwyfan y Maes by Betsan Evans

Sombreros yn y glaw... na Candelas yn y glaw o'dd hi nos Sadwrn ola'r Eisteddfod Caerdydd 2018...  Mae'n her ac yn ddiflas i papo pan mae'r tywydd mor ofnadw ond nath y glaw ddim stopio Candelas rhoi perfformiad anhygoel, cynudlleidfa o bob oedran troi lan i gefnogi, a ni ffotograffwyr papo y noson honno...  Fi wastad yn ca'l buzz mawr pan yn papo Candelas. Briliant o'dd gweld Rhodri Sion yn ymuno am un cân a gret bod nhw wedi cyfansoddi cân newydd gydai gilydd ond gan taw Big Leaves odd un hoff bands fi yn y 90au bydde fe wedi bod yn itha trit os fydde'n nhw 'di neud cyfr o nai llai Meillionen neu'r clasur Seithenyn. Croesi bysedd neith Big Leaves ddod nol i berfformio ar Llwyfan y Maes cyn bo' hir. ;o)

Dyma'r uchafbwyntiau trwy fy llygaid bach i. Edrychwch mas am Branwen yn cael sit down fach yng nghanol y set ac Osian yn ymsugno egni y crowd wrth canu Hen Wlad fy Nhadau ar ddiwedd y gig (emowsh).

Gyda llaw Canedlas ma' mab un o fy ffrindiau pennaf wedi cael perm er mwyn edrych fel Osian.