dinbych y pysgod

Lluniau Teulu Woodward Family Potrait by Betsan Evans

Ar fore Sul braf ar ddiwedd mis Awst dyma fi yn jwmpo mewn i’r car a off a fi lawr i Ddinbych y Pysgod i papo teulu Woodward. Dathlu penblwydd sbesial o’dd yr achlysur a pa ffordd gwell o dathlu gyda teulu na llogi ty a chael penwythnos cyfan gyda’i phlant, plant yng nghyfreth a’i wyrion. Fe benderfynes i wisgo shorts achos o’dd yr haul mas ym Mhontarddulais ond erbyn i fi gyrraedd Tenby o’dd y tywydd rhy ofnadw i fynd allan i dynnu lluniau felly dyma fi yn cyrraedd yn teimlo’n dwp i gyd achos bo’ fi mewn shorts! Ond dim ots achos ges i groeso cynnes a lot o sbort. Dyma rhai lluniau o’r casgliad…

One sunny morning at the end of August in Pontarddulais i jumped into my car and headed down to Tenby for a family potrait photoshoot, off I went wearing a pair of shorts and t-shit, by the time I arrived in Tenby it was, rain stop play! So we decided to stick indoors for the shoot and in a way I’m glad because the house was a great back drop and everyone felt very relaxed. A member of the Woodwards family was celebrating a very sbecial birthday so they booked this house, for the family to celebrate together for the whole weekend.