Cysylltwch | Contact

 
 

Cysylltwch | Get in Touch

Ma' lot well 'da fi i drafod wyneb i wyneb neu sgwrs dros y ffon. Er mwyn trafod prisiau stori luniau ti. Llenwa'r y ffurflen a fyddai mewn cysylltiad cyn gynted a phosib.

I love to meet people face to face or chat via the phone. To discuss prices of your photo story kindly fill in the form and I'll be in contact within 24 hours

Diolch | Thanks :o) 

Enw | Name *
Enw | Name
Ffon | Phone *
Ffon | Phone
Dyddiad | Date
Dyddiad | Date
Dyddiad Priodas | Wedding Date