Mae lluniau teuluol ffordd o fyw yn sbort i bawb.

Beth yw ffotograffiaeth ffordd o fyw?

Yn syml, ffotograffiaeth ffordd o fyw yw dogfennu digwyddiadau bywyd go iawn mewn modd artistig. 

Fy nod wrth dynnu lluniau teuluoedd yw cipio delweddau naturiol (dal momentau naturiol) heb i chi sylwi fy mod i yno. Gallai fod yn ddathliad teuluol, wâc ar hyd y traeth, picnic yn y parc neu efallai eich bod am gael diwrnod mewn hanes bywyd eich cartref teuluol a chreu stori lluniau o’ch bywyd bob dydd.

Wrth gyrraedd sesiwn luniau teulu rwyf wrth fy modd yn cael clonc gyda phawb. Rwy'n gweld bod hyn yn helpu pawb i ymlacio ac anghofio bod gen i gamera mawr yn fy llaw. 

Rwy'n hoffi gadael i'r plant arwain y sesiwn luniau ac wrth fy modd os oes ganddynt syniadau. Wrth gamu mewn i’w byd nhw gallaf greu delweddau naturiol sy’n dangos eu personoliaethau wrth iddynt gael bach o sbort ar yr un pryd.

Mae tynnu lluniau teulu ffordd o fyw yn sbort i bawb. Os ydych chi'n swil ac yn casáu bod o flaen y camera ond wir eisiau lluniau teuluol proffesiynol, steil ffotograffiaeth ffordd o fyw sydd yn siwtio chi ac rwy'n addo y byddwch yn cael sesiwn lluniau llawn sbort i bob aelod o’ch teulu.


Lifestyle family portraits are fun for everyone. 

What is lifestyle photography? 

To put it simply lifestyle photography is to document real life events in an artistic manner. My aim when photographing families is to capture natural images without you noticing I’m there. It could be a family celebration, a walk on a beach or it could be that you just want a day in a life story of your family home.

When arriving at a family shoot I love to have a good chat with everyone. I find that this relaxes people and forget that I have a big camera in my hand. I like to let kids lead the session and love it if they have ideas of what they want me to photograph, the more bonkers the better because by entering into their world I can capture their personalities and its really fun for them too. 

Mae tynnu lluniau teulu ffordd o fyw yn sbort i bawb. Os ydych chi'n swil ac yn casáu bod o flaen y camera ond wir eisiau lluniau teuluol proffesiynol, steil ffotograffiaeth ffordd o fyw sydd yn siwtio chi ac rwy'n addo y byddwch yn cael sesiwn lluniau llawn sbort i bob aelod o’ch teulu.

Lifestyle family shoots are fun for everyone one. If you are camera shy and hate being in front of the camera but really want professional family photos with your family then lifestyle shoots are for you and I promise that I will make it a fun an enjoyable session. 


LEe, Simon & Thomas