Priodas | Wedding

01 / 85

Trafod pecynnau

Er pa mor gret a gloi yw gallu cysylltu trwy ebost neu’r cyfryngau cymdeithasol, stim byd well na siarad wyneb i wyneb. Eich diwrnod priodas chi yw diwrnod fwya’ sbesial eich bywydau. Fydd pawb i chi’n caru gyda chi trwy’r dydd i ddathlu eich cariad felly er mwyn cael y lluniau gorau y peth fwy pwysig i fi yw neud yn siwr eich bod yn gyffyrddus yn fy nghwmni i. 

Os ma’r pellter a’r amser yn caniatau yn ddelfrydol hoffwn i drafod eich diwrnod mawr drwy eich gwahodd chi draw i fy nghartref clud ym Mhontardulais. Cawn sgwrs dros baned neu ddisgled a thrafod eich syniadau am luniau mewn manylder. Mae'n gyfle i chi weld y llyfrau a'r nwyddau dwi’n ei gynnig a chyfle i chi ofyn unrhyw gwestiwn. Ond fel arall rwy’n fwy na hapus i drafod dros ebost neu sgwrs ar y ffon.

Croeso i chi hefyd dalu blaendal i sicrhau'r dyddiad ac yna gallwn gwrdd i drafod pan mae'r amser yn caniatau.

Os i chi’n awyddus i gwrdd, yna CYSYLLTWCH i drefnu. 

Discuss Packages

Being able to contact via email or social media is amazing, but there’s nothing better than meeting people face to face. Your wedding day is going to be the best day of your lives. All your loved ones will be with you all day celebrating the love between you. To capture the best images and to have fun it’s really important to me that you both feel comfortable in my company. 

If distance and time allows ideally I would like to invite you over to my home in Pontarddulais to discuss and share ideas regarding your wedding photography, its also a chance for you to view my books and other products I offer. But if it’s not possible for you to come over, I’m more than happy to disccuss via email or have a chat on the phone.

Another option is... you can pay a deposit to secure your wedding date and we can arrange to meet when it suits you.

Please get in touch to discuss your wedding day further.