Croeso

Fy enw i yw Betsan ac rwy’n arbenigo mewn creu delweddau gonest 

a hardd sy’n llawn emosiwn.

Fy nghryfder fel ffotograffydd yw fy mod yn sicrhau bod eich lluniau’n fwy

na lluniau o ddigwyddiad neu achlysur. Mae nhw’n adrodd stori.

P’un a’i ydych chi’n edrych am ffotograffydd proffesiynol i ddogfennu prosiect

masnachol neu deledu, neu’n edrych am ffotograffydd i ddogfennu eich priodas 

neu eich teulu sy’n tyfu, gallaf helpu.

Rwyf wedi gweithio gyda channoedd o frandiau a sefydliadau, cyplau a 

theuluoedd ac yn ymfalchïo mewn cyflwyno delweddau o’r radd flaenaf tra’n cynnig

profiad arbennig.

Wedi fy lleoli yn Abertawe, rwy’n gweithio’n lleol neu mewn lleoliadau ar

draws Cymru a’r DU.

Cysylltwch os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd artistig llawn calon!Welcome

My name is Betsan and I specialise in creating beautiful candid images packed with emotion.

My superpower as a photographer is that I ensure that your photographs are more than just snapshots of an event or occasion. They tell a story. 

Whether you’re after a professional photographer to document a commercial or TV project or your engagement and wedding or growing family in a documentary-style, I can help. 

I’ve worked with hundreds of brands and organisations, couples and families and pride myself on delivering first-class images and an experience you’ll love. 

Based in Swansea, Wales, I work locally or in locations across the U.K. 

Get in touch if you’re looking for artistic photography full of heart! 


celf calon

est 2007