Betsan

Rwy'n ffotograffydd â steil dogfennol sy’n cipio eiliadau naturiol i greu delweddau sy’n llawn personoliaeth ac emosiwn. Gyda 16 mlynedd o brofiad yn tynnu lluniau phob math o fywyd Cymreig, o phobl llawr gwlad i celebs byd eang, rwy'n hapus i weithio gyda briff penodol neu arbrofol. Rwy'n ddi ffws ac eisiau sichrau bod pobl yn teimlo'n gyffryddus o flaen y camera. Yn ogystal a tynnu lluniau rwy'n brif leisydd i'r band Pwdin Reis ac yn mwynhau chwarae tenis pob nos Iau. 

I am a documentary-styled photographer who captures natural moments to create images full of personality and emotion. With 16 years' experience photographing all forms of Welsh life, from people at grassroots to global celebs. I'm happy to work with a specific or experimental brief.

I always take a compassionate approach with people to feel comfortable in front of the camera.

As well as taking pictures I am the lead vocalist for the Welsh band Pwdin Reis and enjoy playing tennis every Thursday night.


*
*
*