Fydd eich babi newydd ddim yn aros yn fach am sbel! Felly, fel unrhyw riant, efallai y byddwch yn awyddus i drysori wythnosau cyntaf gwerthfawr eich babi gyda lluniau proffesiynol babis bach newydd-anedig.

Yr wyf yn arbenigo mewn ffotograffiaeth ffordd-o-fyw newydd-anedig; arddull sy'n naturiol, yn hamddenol ac yn ddi-ffws.

Gan dynnu lluniau eich babi bach newydd-anedig yn eich cartref chi i greu delweddau hardd sy'n cofnodi pob manylyn bach; eu corff bach, eu bysedd bach annwyl, eu croen meddal ac ewinedd bychain perffaith a’r holl emosiwn a chariad rhyngoch chi a’ch babi bach.

Mae fy sesiynau ffotograffiaeth newydd-anedig yn arbennig o addas i fabanod rhwng pump a phedwar diwrnod ar ddeg oed, er ei bod yn bosibl archebu sesiwn lluniau ffordd-o-fyw eich babi bach pan fydd ychydig fisoedd yn hŷn hefyd.


Your new baby won’t stay small for long! So, like many parents, you may be keen to capture your baby’s precious first few weeks in professional newborn photographs. 

I specialise in lifestyle newborn photography; a style that is natural, relaxed and unposed. 

I photograph your newborn within your own home and create beautiful images that record every exquisite little detail; their tiny body, adorable fingers and toes, their baby soft skin and delicate fingernails. 

My newborn photography sessions are particularly suited to babies aged between five and fourteen days old, although it is possible to book in for a lifestyle newborn photoshoot when they are a couple of months older too. 


Mae croeso i rieni fod yn y lluniau wrth gwrs. Bydd y portreadau teuluol hyn yn hyfryd i edrych yn ôl arnynt wrth i'ch babi dyfu ac, yn ddiweddarach, wrth iddynt ddod yn oedolyn eu hunain. 

Mae rhywbeth hudolus iawn am ddogfennu dyddiau cynnar iawn babi. 

Gan fod babanod yn newid ac yn tyfu mor gyflym, mae’r llawenydd sy’n cael ei drysori drwy’r lluniau yn aros gyda’r rhieni am flynyddoedd a degawdau wedyn. 

Er bod atgofion yn pylu, bydd lluniau proffesiynol babis bach eich newydd-anedig chi yn para oes. 


Parents are welcome to be in the photographs. These family portraits will be lovely to look back on as your baby grows and, later, as they become an adult themselves. 

There’s something very magical about documenting a baby’s very early days. 

Because babies change and grow so fast, parents get great joy from them years and decades afterwards. While memories fade, professional quality newborn photographs will last a lifetime.